statystyki

Giełda

Opcje

wróć do działu: Giełda »

Opcje - jest to instrument finansowy dający nabywcy prawo a nie jest obowiązek, do zakupu (opcja call) lub sprzedaży (opcja put) określonego waloru po uzgodnionej z góry cenie w konkretnym przedziale czasowym lub w konkretnym dniu. Opcje formalnie nazywane są kontraktami opcyjnymi. Opcje bazują na prawie wszystkich instrumentach finansowych, w tym akcjach, kontraktach terminowych i walutach. Wiele opcji podlega obrotowi na giełdach publicznych, ale znacząca część transakcji opcyjnych, zwłaszcza opcji walutowych, jest zawierana na pozagiełdowym rynku papierów wartościowych.

Opcje, jako Instrumenty finansowe można wykorzystywać na różne sposoby, najczęściej jednak są celem spekulacji lub służą jako zabezpieczenie przed stratami związanymi z wahaniem ceny instrumentu bazowego. Nabywcy opcji ponoszą ograniczone ryzyko (koszt opcji, czyli jej premia) w stosunku do potencjalnie prawie nieograniczonych zysków.

Sprzedający opcje mają zróżnicowaną strategię i ponoszą nieograniczone ryzyko przy ograniczonych zyskach w sytuacji, gdy nie sprzedają opcji zabezpieczonych, w których pozycja zajmowana wobec instrumentu bazowego zabezpiecza przed stratą premii opcyjnej (ale nie zabezpiecza przed stratą na instrumencie bazowym).

W przypadku każdego typu opcji, inwestor może zająć 4 różne pozycje:

  • sprzedać opcję kupna (wystawca opcji call)
  • kupić opcję kupna (nabywca opcji call)
  • sprzedać opcję sprzedaży (wystawca opcji put)
  • kupić opcję sprzedaży (nabywca opcji put)

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty