statystyki

Giełda

Indeks MSCI

wróć do działu: Giełda »

Indeks MSCI – (ang. Morgan Stanley Capital International Index) - indeksy MSCI obliczane są od 1970 roku przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley.

Najbardziej znane indeksy MSCI:

  • MSCI ACWI - All Country World Index - wskaźnik ten zawiera akcje z 46 różnych krajów, z których 23 klasyfikowane jako rynki rozwinięte, a pozostałe 23 kraje uznawane są za rynki wschodzące.
  • MSCI World Indeks - dotyczy akcji z 23 krajów rozwiniętych gospodarczo, w tym USA.
  • MSCI EAFE – dotyczy akcji z 21 rozwiniętych gospodarek w Europie, Australii oraz Dalekim Wschodzie, USA i Kanady.
  • MSCI EMFR - indeks rynków wschodzących analizujący akcje na 26 rynkach wschodzących.

Prawo dla specjalisty