statystyki

Giełda

Rynek wtórny

wróć do działu: Giełda »

Rynek wtórny – jest to część rynku kapitałowego, będąca uzupełnieniem rynku pierwotnego. Na rynku wtórnym odbywa się obrót papierami wartościowymi pomiędzy podmiotami innymi niż emitent. Stronami transakcji na tym rynku są inwestorzy.

Gdy mówimy o rynku wtórnym papierów wartościowych, to mamy na myśli wszystkie rynki Giełdy Papierów Wartościowych, czyli:

  • Główny Rynek
  • NewConnect
  • Catalyst

W ogólnym znaczeniu termin rynek wtórny określa obrót dobrami z „drugiej ręki”. Oznacza to, że transakcje kupna-sprzedaży dotyczą dóbr będących już wcześniej w obrocie. Przykładem rynku wtórnego, innego niż kapitałowy, może być wtórny rynek nieruchomości, gdzie przedmiotem obrotu są mieszkania, działki.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty