Zlecenie PKC jest szczególnym rodzajem zleceń na GPW, ma ono pierwszeństwo przed innymi zleceniami, zostaje zrealizowane w całości, natychmiast po wprowadzeniu do systemu. Inwestor składający tego typu zlecenie godzi się na każdy kurs po jakim może być ono zawarte, ważna jest dla niego jedynie całkowita realizacja zlecenia.

Zlecenia PKC mogą być składane podczas każdej fazy sesji giełdowej, poza dogrywką.

Zobacz też: