Biura maklerskie umożliwiają swoim klientom składanie zleceń giełdowych, w przypadku, gdy na rachunku klienta nie ma pełnego pokrycia na zakup papierów wartościowych. Są to zlecenia z odroczonym terminem płatności. W momencie składania zlecenia OTP, klient powinien mieć na rachunku środki na pokrycie co najmniej 30 % wartości zlecenia. Brakującą kwotę należy uzupełnić w ciągu 3 dni roboczych.

Zlecenia OTP można składać po wcześniejszym podpisaniu z biurem maklerskim odpowiedniej umowy.

Zobacz też: