Współczynnik Giniego (Wskaźnik Nierówności Społecznej) – został stworzony przez włoskiego statystyka, Corrado Giniego i jest miarą koncentracji (nierównomierności) rozkładu zmiennej losowej, czyli służy do określenia skali koncentracji danego zjawiska.

Współczynnik Giniego w ekonometrii nazwany jest Wskaźnikiem Nierówności Społecznej.

W ekonomii współczynnik Giniego stosowany jest przede wszystkim do pomiaru nierównomiernego rozkładu dóbr, w szczególności nierównomiernego rozkładu dochodu np. gospodarstw domowych.

Skala współczynnika Giniego wyrażona jest w procentach i zawarta w przedziale od 0 do 100. W przypadku, gdy wartość wskaźnika wynosi 0 proc., oznacza to, że wszyscy ludzie uzyskują takie same dochody. Gdy wartość współczynnika Giniego osiąga maksymalny poziom 100 proc. oznacza to, że jedno gospodarstwo domowe koncentruje cały dochód w danym kraju. Odczyt współczynnika Giniego należy interpretować następująco: im jest wyższy poziom współczynnika Giniego tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe.

Reklama

Zobacz też: