Do zadań ZBP należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, wydawanie opinii dotyczących systemu bankowego, a także współpraca z NBP, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat bankowości.

Zarząd ZBP, wybierany jest przez walne zgromadzenie na 3-letnią kadencję. W jego skład wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów i ośmiu członków.

Zadania ZBP realizują specjalnie powołane w tym celu zespoły, rady i komitety.

Rady i komitety ZBP:

Reklama
 • Sąd Polubowny
 • Komisja Etyki Bankowej
 • Arbiter Bankowy
 • Komitet ds. Regulacji Nadzorczych
 • Komitet Sterujący ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej
 • Komitet ds. Bezpieczeństwa Banków
 • Komitet ds. Kadr Bankowych i Szkolenia
 • Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej
 • Komitet Europejskiego Certyfikatu Bankowca
 • Komitet Agentów Rozliczeniowych
 • Komitet ds. Systemu Płatniczego
 • Komitet ds. Kredytu Konsumenckiego
 • Komitet ds. Finansowania Nieruchomości
 • Rada Prawa Bankowego
 • Rada Arbitra Bankowego
 • Rada ds. Public Relations
 • Rada ds. Podatków
 • Rada ds. Rachunkowości
 • Rada Banków Depozytariuszy
 • Rada ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych
 • Rada Wydawców Kart Bankowych
 • Rada Bankowości Elektronicznej
 • Forum Technologii Bankowych
 • Rada ds. Zarządzania Środkami Finansowymi
 • Rada Banków Samochodowych
 • Polski Komitet Użytkowników SWIFT
 • Komitet ds. Jakości Rynku Usług Finansowych

Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Polski, utworzone i działające na podstawie polskiego prawa. Członkiem Związku może być także oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego prowadzącego działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie prawa polskiego.

Członkowie ZBP:

 • Alior Bank
 • Allianz Bank Polska
 • Bank BPH
 • Bank DnB Nord Polska
 • Bank Gospodarki Żywnościowej
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank Handlowy w Warszawie
 • Bank Millennium
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska)
 • Bank Pocztowy
 • Bank Polska Kasa Opieki
 • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • Bank Zachodni WBK
 • Banque PSA Finance
 • BNP Paribas o. w Polsce
 • BNP Paribas Securities Services
 • BRE Bank Hipoteczny
 • BRE Bank
 • Caja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona „La Caixa” Oddział w Polsce
 • Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce
 • Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
 • Deutsche Bank PBC
 • Deutsche Bank Polska
 • DZ Bank
 • EFG Eurobank Ergasias Oddział w Polsce
 • Euro Bank
 • FCE Bank Polska
 • Fiat Bank Polska
 • FM Bank
 • Fortis Bank Polska
 • Getin Noble Bank
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • HSBC Bank Polska
 • Idea Bank
 • ING Bank Śląski
 • Invest-Bank
 • Kredyt Bank
 • Lukas Bank
 • Mazowiecki Bank Regionalny
 • Mercedes-Benz Bank Polska
 • Meritum Bank ICB
 • Nordea Bank Polska
 • Nykredit Realkredit A/S
 • Pekao Bank Hipoteczny
 • PKO Bank Polski
 • Polski Bank Przedsiębiorczości
 • Rabobank Polska SA w Warszawie
 • Raiffeisen Bank Polska
 • RBS Bank (Polska)
 • RCI Bank Polska
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB
 • Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
 • Svenska Handelsbanken AB Oddział w Polsce
 • Sygma Banque Societe Anonyme SA Oddział w Polsce
 • Toyota Bank Polska
 • Volkswagen Bank Polska

Banki spółdzielcze:

 • Bank Rumia Spółdzielczy
 • Bank Spółdzielczy Legnica
 • Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
 • Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-Bank Pabianice
 • Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
 • Bank Spółdzielczy w Chełmnie
 • Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
 • Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Bank Spółdzielczy w Dusznikach
 • Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie
 • Bank Spółdzielczy w Gliwicach
 • Bank Spółdzielczy w Grójcu
 • Bank Spółdzielczy w Halinowie
 • Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
 • Bank Spółdzielczy w Kielcach
 • Bank Spółdzielczy w Kolnie
 • Bank Spółdzielczy w Koronowie
 • Bank Spółdzielczy w Malborku
 • Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Bank Spółdzielczy w Otwocku
 • Bank Spółdzielczy w Piasecznie
 • Bank Spółdzielczy w Piątnicy
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • Bank Spółdzielczy w Poddębicach
 • Bank Spółdzielczy w Pruszkowie
 • Bank Spółdzielczy w Raszkowie
 • Bank Spółdzielczy w Raszynie
 • Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
 • Bank Spółdzielczy w Tychach
 • Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem
 • Bank Spółdzielczy Zambrów
 • Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie
 • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
 • Beskidzki Bank Spółdzielczy
 • Esbank Bank Spółdzielczy
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
 • Mikołowski Bank Spółdzielczy
 • Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
 • Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z/s w Knurowie
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
 • Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
 • Poznański Bank Spółdzielczy
 • Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

Strona ZBP