statystyki

Inne

Fundusz Pracy

wróć do działu: Inne »

Fundusz Pracy (FP) – podobnie jak FGŚP jest funduszem celowym. Celem jego działalności jest łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Jego budżet pochodzi ze składek płaconych przez pracodawców. Składki na Fundusz Pracy są obowiązkowe.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty