statystyki

Inne

Mapa ewidencyjna

wróć do działu: Inne »

Mapa ewidencyjna – jest to mapa wielkoskalowa, która jest kartograficznym raportem odzwierciedlającym dane ewidencyjne zawarte w informatycznym systemie komputerowym stanowiącym ewidencję gruntów i budynków.

Na mapie ewidencyjnej znajdują się granice państwa, jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek, rejonów statystycznych oraz oznaczenia punktów granicznych oraz numery działek.

Na mapach ewidencyjnych znajdują się także kontury budynków, użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych i ich oznaczenia.

Ponadto są tam jeszcze dane opisowo-informacyjne dotyczące:

  • nazw jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów geograficznych,
  • oznaczenia jednostek ewidencyjnych i obrębów,
  • numerów dróg publicznych oraz numerów porządkowych i ewidencyjnych budynków.

Mapy ewidencyjne, w zależności od zurbanizowania terenu i struktury władania gruntami, sporządzane są w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty