statystyki

Inne

Deflacja

wróć do działu: Inne »

Deflacja – jest to zjawisko przeciwne do inflacji. Określa długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen wywołany ograniczeniem podaży pieniądza na rynku.

Najczęstszą przyczyną deflacji jest zbyt mała, w relacji do wzrostu gospodarczego, emisja pieniądza.

Inną przyczyną występowania deflacji jest zbyt wysokie oprocentowanie lokat terminowych przez co Tezauryzacja pieniądza jest zbyt duża.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty