statystyki

Inne

Stopa referencyjna

wróć do działu: Inne »

Stopa referencyjna (interwencyjna, repo) - główna stopa procentowa NBP, określa minimalną rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych NBP. Stopa referencyjna wyznacza minimalną rentowność operacji otwartego rynku.

Bank centralny podczas operacji otwartego rynku skupuje lub sprzedaje krótkoterminowe papiery skarbowe w celu przywrócenia równowagi na rynku. Operacje te wpływają na oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym o podobnym terminie zapadalności.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty