statystyki

Inne

Franczyza

wróć do działu: Inne »

Franczyza (ang. franchise) – jest to system działalności gospodarczej polegający na sprzedaży towarów, usług lub technologii pod marką znaną i obecną już na rynku. System ten polega na współpracy pomiędzy podmiotami prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi. Stronami umowy franczyzy są franczyzodawca i franczyzobiorca. Franczyzodawca sprzedaje licencję franczyzobiorcy za opłatę wstępną oraz zryczałtowaną kwotę płatną co miesiąc.

Dzięki franczyzie przedsiębiorca nabywa prawa do używania nazwy handlowej, logotypu (znaku towarowego) danej sieci, może także liczyć na systemową opiekę polegającą np. na przeprowadzaniu szkoleń czy kampanii promocyjnych. Dodatkowo franczyzobiorca zyskuje dostęp do metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy.

Zasady współpracy obu stron reguluje umowa franczyzy, której elementem jest podręcznik operacyjny zawierający instrukcje jak właściwie prowadzić działalność w ramach franczyzy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty