statystyki

Inne

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej

wróć do działu: Inne »

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (ang. sale of construction and assembly production) – wartość wszystkich sprzedanych robót budowlano-montażowych na terenie całego kraju w badanym okresie.

Do wartości tej wlicza się jedynie wartość robót własnych przedsiębiorstw, bez udziału podwykonawców. Wylicza się ją na podstawie cen sprzedaży uwzględniających wszystkie rabaty i upusty, bez podatku.

Do produkcji budowlano-montażowej zalicza się:

  • przygotowanie terenu budowy,
  • wykonanie kompletnych budynków i budowli,
  • wykonanie instalacji budowlanych,
  • roboty wykończeniowe.

Prawo dla specjalisty