statystyki

Inne

Rynek kapitałowy

wróć do działu: Inne »

Rynek kapitałowy – część rynku finansowego na którym obraca się średnio- i długoterminowymi papierami wartościowymi, tzn. o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok. Głównym przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym są akcje i obligacje, które służą do pozyskiwania kapitałów inwestycyjnych.

Instytucją nadzorującą rynek kapitałowy w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty