statystyki

Inne

Finanse publiczne

wróć do działu: Inne »

Finanse publiczne (ang. public finance) - procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

  1. gromadzenie dochodów i przychodów publicznych,
  2. wydatkowanie środków publicznych,
  3. finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,
  4. zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,
  5. zarządzanie środkami publicznymi,
  6. zarządzanie długiem publicznym,
  7. rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

Prawo dla specjalisty