statystyki

Rachunkowość

Kapitał rezerwowy

wróć do działu: Rachunkowość »

Kapitał rezerwowy – jest to kapitał tworzony przez firmę z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem na rozwój spółki albo pokrycie szczególnych strat lub innych wydatków.

Spółka dzięki dużym kapitałem rezerwowym uniezależnia swoje inwestycje od kredytu bankowego i emisji nowych akcji, tym samym kapitał rezerwowy jest źródłem inwestycji dla przedsiębiorstwa.

O sposobie użycia kapitału rezerwowego decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty