statystyki

Rachunkowość

Amortyzacja degresywna

wróć do działu: Rachunkowość »

Amortyzacja degresywna – w tej metodzie zużycie obiektu trwałego maleje wraz z czasem jego użytkowania w efekcie czego odpisy amortyzacyjne w każdym kolejnym roku eksploatacji danego obiektu są niższe.

Podczas wyliczania kwoty amortyzacji stawka amortyzacyjna jest stała, zmienia się natomiast podstawa obliczeń, ponieważ w każdym kolejnym roku kwota amortyzacji obliczana jest od wartości netto, czyli po pomniejszeniu o dotychczasowe odpisy.

Metodę degresywną stosuje się tak długo, aż wartość rocznego odpisu będzie niższa od wartości jednorocznego odpisu amortyzacyjnego dla metody liniowej, wtedy następuje przejście na metodę liniową.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty