statystyki

Rachunkowość

Rachunkowość regulacyjna

wróć do działu: Rachunkowość »

Rachunkowość regulacyjna – szczególny rodzaj rachunkowości, którą prowadzą przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

Rachunkowość regulacyjna sporządzana jest przez firmy telekomunikacyjne zgodnie z instrukcją ogłoszoną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w danym roku obrotowym. Rachunkowość ta jest narzędziem zapobiegającym nadużywaniu dominującej pozycji przez znaczącego operatora.

Celem rachunkowości regulacyjnej jest rozdzielenie kosztów operatora pomiędzy poszczególne oferowane usługi a następnie porównanie tych kosztów z przychodami generowanymi w wyniku świadczenia tych usług. W rezultacie można stwierdzić czy usługa umożliwia odzyskanie kosztów jej świadczenia, czy też generuje straty. Można więc stwierdzić, czy operator nie wykorzystuje dominującej pozycji przez subsydiowanie nierentownych usług, przez co może zagrozić rozwojowi konkurencji.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty