statystyki

Rachunkowość

Jednostkowe koszty pracy

wróć do działu: Rachunkowość »

Jednostkowe koszty pracy – jest to relacja kosztów pracy do wartości wytwarzanego produktu, czyli koszty pracy przypadające na jednostkę produkcji.

W odniesieniu do PKB - koszty pracy wytworzenia jednostki produktu krajowego brutto można wyrazić jako relację godzinowego kosztu pracy do godzinowej wydajności pracy czyli, że jednostkowy koszt pracy to udział kosztów pracy w PKB.

Gdzie:

JKP – jednostkowe koszty pracy,
PR –płaca realna,
LZ – liczba zatrudnionych,
PKBr –produkt krajowy brutto realny (PKB wyrażony w stałych cenach).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty