statystyki

Rachunkowość

Bilans

wróć do działu: Rachunkowość »

Bilans (ang. balance sheet) - jeden z podstawowych dokumentów księgowych wchodzących w skład sprawozdania finansowego. W bilansie znajduje się wyszczególnienie wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa wraz z podaniem ich wartości i źródeł ich finansowania, czyli z aktywów i pasywów. Bilans sporządza się na określoną datę zwaną dniem bilansowym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty