statystyki

Rachunkowość

Strata netto

wróć do działu: Rachunkowość »

Strata netto (ang. Net loss) pozycja w rachunku zysków i strat. Strata netto jest wyrażona w jednostkach pieniężnych. Przedstawia ujemną wartość wyniku finansowego netto. Obliczana jest jako wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty