statystyki

Rachunkowość

Marża

wróć do działu: Rachunkowość »

Marża – pojęcie to można określić jako zysk uzyskiwany na sprzedaży, czyli wartość jaką uzyskano na sprzedaży danego produktu pomniejszoną o koszty jego pozyskania. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych kosztem pozyskania będzie koszt wytworzenia, natomiast w działalności handlowej kosztem pozyskania będzie koszt zakupu. Marża może być wyrażona kwotowo lub procentowo.

Marża kwotowa wyrażona jest wzorem:

Marża = CS – KP

gdzie:

CS – cena sprzedaży
KP – koszt pozyskania

Marża wyrażona procentowo jest to stosunek marży kwotowej do ceny sprzedaży lub kosztu towaru bądź produktu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty