statystyki

Rachunkowość

Wolne przepływy pieniężne

wróć do działu: Rachunkowość »

Wolne przepływy pieniężne (ang. Free Cash Flow, FCF) – jeden ze wskaźników finansowych przedsiębiorstwa obrazujący ile gotówki jest w stanie wygenerować przedsiębiorstwo po odliczeniu środków na utrzymanie i rozbudowę swojej bazy aktywów. Jest to ważny wskaźnik dla akcjonariuszy, ponieważ pokazuje potencjał inwestycyjny spółki oraz zdolność do wypłaty dywidendy.

FCF = (EBIT-podatki) + Amortyzacja – zmiana kapitału obrotowego netto – wydatki inwestycyjne

Prawo dla specjalisty