statystyki

Rachunkowość

Komplementariusz

wróć do działu: Rachunkowość »

Komplementariusz – wspólnik w spółce komandytowej, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest osobista i nieograniczona, co oznacza, że komplementariusz odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem. Prawo komplementariusza do reprezentowania spółki komandytowej może być zniesione tylko na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu. W przeciwnym wypadku komplementariusz reprezentuje spółkę.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty