statystyki

Rachunkowość

Przeciętne wynagrodzenie brutto

wróć do działu: Rachunkowość »

Przecię™tne wynagrodzenie brutto (ang. Average gross wages) -“ jeden ze wskaźników opisują…cych wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymuje się™ poprzez podzielenie sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikają…ce z umowy o pracę™, wypłat z tytuł‚u udział‚u w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń„ rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej przez przeciętną… liczbę™ zatrudnionych w danym okresie, po wyeliminowaniu osób wykonują…cych pracę™ nakładczą… oraz zatrudnionych za granicą….

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty