statystyki

Rachunkowość

Przeciętne wynagrodzenie brutto

wróć do działu: Rachunkowość »

Przeciętne wynagrodzenie brutto (ang. Average gross wages) – jeden ze wskaźników opisujących wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymuje się poprzez podzielenie sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowe przez przeciętną liczbę zatrudnionych w danym okresie, po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty