statystyki

Rachunkowość

Kapitał zapasowy

wróć do działu: Rachunkowość »

Kapitał zapasowy (ang. Supplementary capital) - element kapitału własnego. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysków. W każdym roku obrotowym minimum 8 proc. zysku przeznaczane jest na kapitał zapasowy do momentu aż jego wartość osiągnie poziom jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego możne być użyty tylko i wyłącznie na pokrycie strat poniesionych w danym roku obrotowym. Kwoty powyżej tej wartości modą być przekazane na zwiększenie kapitału udziałowego lub dywidendy. O użyciu kapitału zapasowego decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty