statystyki

Rachunkowość

Biegły rewident

wróć do działu: Rachunkowość »

Biegły rewident - (audytor) – to osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych. Biegły rewident działa w oparciu o ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).

Głównym przedmiotem działalności biegłych rewidentów jest badania sprawozdań finansowych. Mogą oni także prowadzić działalność gospodarczą określoną we własnym imieniu i na własny rachunek w zakresie:

  • ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowe,
  • prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • doradztwa podatkowego,
  • działalności wydawniczej i szkoleniowej w zakresie rachunkowości,
  • przeglądania sprawozdań finansowych.

Czytaj też:

Prawo dla specjalisty