statystyki

Rachunkowość

Amortyzacja

wróć do działu: Rachunkowość »

Amortyzacja - jest procesem utraty wartości użytkowanego majątku trwałego i przenoszenia jej na wytworzone przez te środki produkty.

Amortyzacja, czyli utrata wartości, związana jest ze zużyciem fizycznym powstałym na skutek eksploatacji środków trwałych oraz zużyciem ekonomicznym, które powstaje w wyniku postępu technicznego, dzięki któremu przedsiębiorca może pozyskać na rynku maszyny i urządzenia bardziej wydajne i tańsze w eksploatacji od już posiadanych.

Amortyzacja stosowana jest przy:

  • obliczaniu kosztów użytkowania środka trwałego,
  • korygowaniu wartości inwentarzowej,
  • wyodrębnianiu funduszu amortyzacyjnego na odtworzenie środka trwałego,
  • remontach kapitalnych.

Podstawowe metody obliczania amortyzacji to:

Prawo dla specjalisty