Proponowany dzień dywidendy to 18 czerwca, a termin wypłaty dywidendy to 3 lipca.

Rok wcześniej akcjonariusze Action zdecydowali o przeznaczeniu 16,61 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 1 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 69,5 mln zł wobec 62,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.445,19 mln zł w 2014 r. wobec 4.749,18 mln zł rok wcześniej.