"Zysk netto za rok 2014 w kwocie 8 483 232,85 zł dzieli się w następujący sposób: kwotę 678 660,00; kwotę 4 251 241,75 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy; kwotę 3 553 331,10 złotych przeznacza się na dywidendę" - czytamy w projektach.

"Walne zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 3 553 331,10 zł , tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję. Dywidenda zostanie sfinansowana w całości z zysku netto wypracowanego w 2014 roku, podzielonego na podstawie uchwały nr 15 walnego zgromadzenia podjętej w dniu 25 czerwca 2015 r. Walne zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 są akcjonariusze , którzy będą właścicielami akcji spółki w dniu 9 lipca 2015 roku (dzień dywidendy). (...) walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą spółki do określenia dnia wypłaty dywidendy (termin wypłaty dywidendy)." - czytamy dalej.

W ubiegłym tygodniu zarząd Global Cosmed zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 3,55 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę wysokości 0,1 zł na jedną akcję. Spółka podała także, że Global Cosmed zamierza w latach 2015-2017 przeznaczać minimum 40% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy na dywidendę.

Global Cosmed jest producentem kosmetyków oraz chemii gospodarczej. Spółka działa w dynamicznie rozwijającym się segmencie marek prywatnych. Spółka współpracuje z największymi sieciami w kraju i poza jego granicami m.in. z sieciami: Biedronka, Lidl, Tesco, Aldi czy Kaufland. W lipcu 2013 r. zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.