W najbliższych miesiącach porozumienie ma zostać poddane audytowi i akceptacji w ramach procesu Foreign Military Sales (FMS) – sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia za granicę, zastosowanego przy kontrakcie na zestawy Patriot.

Polska kupiła je w marcu ub. r. w ramach programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, który podzielono na dwa etapy.

W pierwszej fazie HSW i inne spółki wchodzące w skład PGZ mają uzyskać technologie i know-how umożliwiające istotny udział w produkcji wyrzutni i ich komponentów. "Dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w krajowym przemyśle obronnym" – zapowiedziała PGZ. Transfer technologii i wiedzy ma pozwolić na obniżenie kosztów eksploatacji zestawów Patriot, a wyrzutnie wytwarzane z udziałem PGZ mają wchodzić także w skład systemów Patriot produkowanych dla innych krajów.

>>> Czytaj też: Polska w grupie krajów wydających najwięcej na obronę w relacji do PKB. Opublikowano roczny raport NATO