Jak poinformował resort, Łukasz Czernicki jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Uniwersytecie w Poczdamie. Ukończył studia makroekonomiczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Podczas studiów był asystentem naukowym w Niemieckim Instytucie Urbanistyki.

Dodano, że wcześniej Łukasz Czernicki był związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, gdzie od 2019 r. pełnił funkcję szefa Zespołu Strategii. W latach 2016 – 2017 był tez stałym współpracownikiem portalu ekonomicznego NBP "obserwatorfinansowy.pl". Zajmował się też doradztwem biznesowym w obszarze transformacji cyfrowych instytucji finansowych. Jest autorem analiz i raportów dotyczących zagadnień ekonomicznych i regulacyjnych.

Łukasz Czernicki zna biegle język angielski i niemiecki.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski