"Wiarygodność i bezpieczeństwo – tego potrzebują polskie firmy. Pieniędzy na rozwój firm nie może zabraknąć w szczególnym czasie walki z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa," - podkreśliło ministerstwo w piątkowym komunikacie.

Dlatego też resort wraz z BGK przygotowały ofertę dla firm, które muszą borykać się z problemami wynikającymi z koronawirusa.

Nowością w zasadach gwarancji BIZNESMAX w kredytach dla MŚP udzielanych przez banki komercyjne będzie objęcie gwarancją kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym - poinformowano.

Reklama

Dodano, że w POIR (unijny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) planowane jest uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln zł, który ma zapewnić przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią.

"BGK będzie udzielać pożyczek na bardzo atrakcyjnych warunkach, poprzez pośredników - fundusze pożyczkowe, agencje rozwoju regionalnego etc. (...) Zakładamy również 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału, a także możliwość skorzystania co roku z +wakacji pożyczkowych+, a więc przesunięcia spłaty jednej lub dwóch rat na kolejne lata" - czytamy.

Grupą docelową ma być sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które były dotychczas w dobrej kondycji finansowej lecz w związku z pandemią mogą mieć problem z utrzymaniem bieżącej płynności - pokryciem zobowiązań wobec dostawców, pracowników, zobowiązań publicznych.

Ministerstwo zastrzegło, że uruchomienie funduszu pożyczkowego wymaga uzgodnień z Komisją Europejską, z którą już są prowadzone negocjacje w tej sprawie.

>>> Czytaj również: BGK opracował instrumenty wsparcia firm do rządowego pakietu antykryzysowego