Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 329 mln euro, a w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło 242 mln euro. .

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 73,7 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4 mld zł, tj. o 7,9% w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym okresie wzrosła sprzedaż komputerów, produktów rafinacji ropy naftowej, tworzyw sztucznych oraz odbiorników telewizyjnych. Wartość importu towarów w porównaniu z sierpniem 2017 r. wzrosła o 7,9 mld zł, tj. o 11,7% i osiągnęła poziom 75,1 mld zł. Do wzrostu importu przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie wartości dostaw ropy naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej oraz odbiorników telewizyjnych" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 mld zł.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,6 mld zł i w porównaniu do sierpnia 2017 r. wzrosły o 1,8 mld zł, tj. o 9,7%. Wartość rozchodów wyniosła 13,8 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 7,2%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,8 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,7 mld zł), usług transportowych (2,4 mld zł) oraz podróży zagranicznych (0,7 mld zł)" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Inflacja spowolniła do 1,9 proc. GUS podał dane za wrzesień