Wskaźnik ocen wyniósł w marcu 24,7 pkt., czyli w porównaniu do lutowego odczytu wzrósł o 12,3 pkt., a wskaźnik prognoz był wyższy o 2,3 pkt. i wyniósł 34,4 pkt.

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w marcu 65 pkt., czyli wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2 pkt., a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 32 pkt., czyli wzrósł o 14 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w marcu wyniósł 28 pkt., czyli spadł o 2 pkt. Wskaźnik ocen zanotował 12 pkt., co oznacza, że wzrósł 9 pkt.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła 29 pkt., czyli spadła o 8 pkt. mdm, a prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła 30 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2 pkt. (PAP)