Na darczyńcy przekazującym np. pieniądze zebrane podczas zbiórki internetowej nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów. W określonych sytuacjach obowiązki podatkowe ma obdarowany, osoba fizyczna - zaznaczono.

Resort finansów odniósł się do pytania o obowiązki podatkowe w związku ze zbiórką, którą osoba fizyczna chce zrobić poprzez licytację za pośrednictwem jednego z portali, które organizują zbiórki internetowe. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup rzeczy niezbędnych do poprawnego funkcjonowania domu dziecka.

"Przekazanie pieniędzy lub innych rzeczy przez darczyńców na rzecz osób fizycznych lub innych podmiotów, w tym jeżeli ma to miejsce za pośrednictwem portali pomocowych, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn po stronie darczyńców" - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Jak zaznaczono, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn mógłby powstać wyłącznie w przypadku, gdy zbiórka na określony cel za pośrednictwem portali pomocowych (z dobrowolnych wpłat darczyńców) byłaby prowadzona wyłącznie na rzecz osoby fizycznej i miałaby charakter darowizny lub polecenia darczyńcy. "Obowiązek podatkowy ciąży wówczas wyłącznie na nabywcy" - tłumaczy MF.

Resort finansów podkreśla, że nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie jest objęte podatkiem od spadków i darowizn (dotyczy on tylko osób fizycznych).

Zwrócono przy tym uwagę, że dobrowolne wpłaty na portalach internetowych należy rozpatrywać albo w kontekście darowizny, albo jako nabycie tytułem polecenia darczyńcy. Jak zaznaczono, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek określonego działania.

>>> Polecamy: Izolacja zmienia rynek pracy. Jedna czwarta pracowników mogłaby pracować zdalnie na stałe [RAPORT]

"Jeżeli zatem takie nabycie ma charakter darowizny lub polecenia darczyńcy na rzecz osoby fizycznej, wówczas skutki prawnopodatkowe należy oceniać na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn" - wyjaśnia MF.

Przepisy tej ustawy określają kwoty wolne od podatku, przypadające na okres 5 lat, w wysokości uzależnionej od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. W przypadku wpłat darczyńców na portalach pomocowych dla wskazanej osoby, nabywca najczęściej jest osobą obcą, a zatem zaliczaną do III grupy podatkowej w rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy. Kwota wolna w tej grupie podatkowej wynosi 4 tys. 902 zł i przysługuje odrębnie od każdego darczyńcy w okresie 5 lat, niezależnie od celu, na który przeznaczone są przekazane pieniądze.

MF tłumaczy, że obowiązek złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku od spadków i darowizn będzie miał miejsce w przypadkach, w których nabycie od jednej osoby (innego podmiotu) przekroczy kwotę wolną od podatku. Takie zeznanie składa obdarowany do właściwego urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatek ustala się według skali podatkowej określonej w ustawie (dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej stawki podatku wynoszą 12, 16 i 20 proc.).

Ministerstwo odniosło się także do kwestii dotyczących podatków dochodowych i podatku VAT. Podkreślono, że każde tego typu przedsięwzięcie należy rozpatrywać indywidualnie, po dokładnym przedstawieniu stanu faktycznego.

"Każdy podatnik, który chce mieć pewność co do skutków podatkowych związanych z gromadzeniem funduszy na dany cel może skorzystać z możliwości uzyskania w swojej sprawie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego" - radzi resort finansów.

>>> Polecamy: Zagubieni w czasie i przestrzeni. Jak Covid-19 zmienił nasze postrzeganie upływu czasu