„Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości” to nowy kompleksowy program wodorowy PGNiG, na który składają się inwestycje i badania w zakresie produkcji „zielonego wodoru”, jego magazynowania, dystrybucji i w końcu wykorzystania w szeroko rozumianej energetyce.
Naszym celem jest wzbogacenie oferty biznesowej, co przełoży się na przychody ze sprzedaży nowego paliwa oraz usług z nim związanych, a także przyczyni się do wzrostu sprzedaży paliwa gazowego ogółem przez PGNiG. (…) W ciągu czterech najbliższych lat na prace badawcze związane z nowym programem PGNiG planuje wydać ponad 31 mln zł – mówi Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG.

Jednym z najbardziej zaawansowanych projektów jest w tej chwili Hydra Tank, którego celem jest uruchomienie badawczej stacji tankowania wodoru. Punkt ma być zaprojektowany i zbudowany w ramach współpracy PGNiG z polsko-brytyjskim konsorcjum. Obiekt przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie ma być gotowy w 2021 roku.
Pierwszy etap eksploatacji stacji będzie dla PGNiG pilotażem, połączonym z pracami badawczymi. Chcemy, aby wodór stał się uzupełnieniem obecnej oferty PGNiG paliw napędowych obejmującej CNG i LNG, co będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi gazomobilności w Polsce – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju.

PGNiG intensywnie bada również możliwość magazynowania i transportu wodoru poprzez istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego. W ramach projektu InGrid – Power to Gas, powstaje instalacja, która w 2022 roku ma wytwarzać „zielony wodór”. W procesie produkcji wykorzystywana będzie energia wytwarzana przez panele fotowoltaiczne.
Jedną z najważniejszych decyzji na drodze rozwoju technologii wodorowej jest porozumienie zawarte pomiędzy PGNiG a Toyota Motor Poland. Firmy będą wspólnie pracować nad rozwojem technologii wodorowej w Polsce.

W motoryzacji mamy obecnie do czynienia z rewolucją, a Toyota jako globalna marka od lat wspiera rozwój całego sektora m.in. poprzez udostępnianie patentów. Jako Toyota Motor Poland od lat należymy do liderów innowacyjności i elektromobilności. Cieszymy się, że z PGNiG jako naszym partnerem będziemy pracować nad jak najefektywniejszym wykorzystaniem wodoru na wszystkich etapach – mówi Jacek Pawlak, Prezydent Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe. Współpraca PGNiG i Toyota Motor Poland to początek partnerstwa między dwoma ważnymi rynkowymi graczami, którzy będą pracować nad stworzeniem polskiej strategii wodorowej. Cel jest jeden: wprowadzenie na polski rynek wodoru będącego czystym, zielonym paliwem przyszłości.