Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -19,2 pkt wobec -20,3 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -18,6 pkt wobec -19,4 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -15,7 pkt wobec -16,4 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -10,4 pkt wobec -7,8 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -25 pkt w październiku wobec -26,8 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w październiku 94 pkt wobec 94,3 pkt w poprzednim miesiącu.