Zadłużenie tego sektora sięgnęło 53,8% PKB na koniec 2021 r. (wobec 57,1% PKB rok wcześniej - po rewizji), podano w komunikacie.

"Dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Komunikat w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zawierający dane zweryfikowane przez Komisję Europejską (Eurostat) zostanie opublikowany w dniu 22.04.2022 r. Jednocześnie

GUS opublikuje szacunek PKB za lata 2020-2021" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj Ministerstwo Finansów poinformowało, że dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 410,49 mld zł na koniec IV kw. 2021 r., co oznacza spadek o 0,6% kw/kw oraz wzrost o 5,5% od końca 2020 r. Relacja długu w tym ujęciu do PKB w 2021 r. wyniosła 54,2% i spadła o 3,3 pkt proc. r/r.

Reklama