"Gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej i G20 powinny odbudowywać się znacznie szybciej po pandemii, w przeciwnym wypadku, ten świat może mieć poważne kłopoty. Nie stać nas na kryzys ekonomiczny trwający 4-5 lat. 3 lata, to wystarczająco długo" - ostrzegł Zhenmin.

"Unia Europejska należy do liderów odbudowy gospodarczej po pandemii. Mimo to, tempo tej odbudowy nie jest adekwatne do oczekiwań wobec Wspólnoty. Gospodarki niektórych krajów członkowskich UE nie zdołały jeszcze - wbrew oczekiwaniom - wrócić do poziomu sprzed pandemii. Myślę, że Unia powinna się skupić teraz właśnie na tym. Jako jedna z największych gospodarek świata Unia powinna odbudować się po pandemii jako pierwsza. Mogłaby wówczas pomagać innym" - ocenił podsekretarz generalny, który w latach 2013-2017 był wiceministrem spraw zagranicznych Chin.

Reklama

"Chiny i Stany Zjednoczone podnoszą się gospodarczo po pandemii znacznie szybciej niż Unia Europejska. Ale to nie wystarczy" - dodał.

Pytany, co powoduje, że gospodarka UE wolniej zwalcza ekonomiczne skutki pandemii, Liu Zhenmin stwierdził, że wiele kluczowych branż wciąż jest przynajmniej częściowo zamkniętych. Do tego dochodzą ograniczenia w podróżowaniu. Zdaniem przedstawiciela ONZ odpowiedzią na to powinno być zwiększenie wysiłków na rzecz szczepień i dążenie do osiągnięcia "odporności stadnej".

"Nasze szacunki wskazują, że około połowy państw członkowskich ONZ nie da rady odbudować swoich gospodarek do poziomu z 2019 r. w nadchodzącym roku. W tej liczbie jest też kilka państw członkowskich Unii Europejskiej. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni" - alarmował Liu Zhenmin.