Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 564 tys. w sierpniu wobec 562 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,2%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia br. 5,2%. 

Strefa euro

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w sierpniu 2019 r. wobec 7,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8%.

Konsensus rynkowy wynosił 7,5% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,2% w sierpniu wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

>>> Czytaj też: Nadchodzi brexit bez porozumienia. A wraz z nim recesja