Z informacji przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że choć wśród cudzoziemców posiadających dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce zdecydowanie przeważają obywatele Ukrainy, to coraz liczniej osiedlają się u nas także Białorusini. Do Polski migrują głównie osoby młode w związku z chęcią podjęcia pracy.

"Z 500 tys. cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt oraz dokumenty wydawane obywatelom państw Unii Europejskiej, największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy - 277 tys. osób, Białorusi – 34 tys., Niemiec – 20 tys., Rosji - 13 tys., Wietnamu - 11 tys., Indii - 10,5 tys., Gruzji - 9 tys., Włoch - 8,5 tys., Chin – 6,5 tys. oraz Wielkiej Brytanii - 6,5 tys." - poinformował PAP Jakub Dudziak z UdSC.

Reklama

Dodał, że w pierwszej połowie tego roku liczba obcokrajowców posiadających dokumenty pobytowe wzrosła o prawie 42 tys. osób. Największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce - jak wskazuje UdSC - dotyczył obywateli: Ukrainy - o 31,5 tys. osób, Białorusi - o 4,4 tys. osób, Gruzji - o 1 tys. osób, Mołdawii – o 0,9 tys. osób oraz Indii – o 0,7 tys. osób.

"Cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi możliwości pracy lub nauki. Najbardziej popularnymi są województwa: mazowieckie – 132 tys. osób, małopolskie – 60 tys., wielkopolskie – 46,5 tys., dolnośląskie – 40,5 tys. oraz śląskie – 31 tys." - wynika z informacji przekazanych przez UdSC.

Jak zaznaczono, prawie 70 proc. cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby poniżej 40. roku życia. Nieco ponad 25 proc. stanowią natomiast osoby w przedziale wiekowym 40 - 59 lat.

"Zdecydowanie najwięcej cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą być wydane na maksymalnie 3 lata. Tego typu dokumentami dysponuje obecnie 63 proc. osób. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego i rezydenta długoterminowego stanowi 20 proc. Około 14 proc. to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali swój pobyt" - przekazał Urząd do Spraw Cudzoziemców.

UdSC zaznaczył, że przekazane dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.