"Po kwietniu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Należy zauważyć, że wynik bp w okresie styczeń – kwiecień, w ostatnim czasie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Wynika to, m.in z coraz niższych, proporcjonalnie, wydatków w pierwszej połowie roku i przesuwania realizacji wydatków na drugą połowę, w szczególności na ostatni kwartał, co miało miejsce również w roku 2017" - czytamy w komunikacie.

Resort podał, że dochody w okresie styczeń-kwiecień wyniosły 125,2 mld zł, tj. 35,2% rocznego planu.

"W okresie styczeń - kwiecień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2017 r. o ok. 6,4%" - czytamy w komunikacie.

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:
- dochody z podatku VAT były wyższe o 1,1% r/r (tj. ok. 0,6 mld zł),
- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,8% r/r (tj. ok. 1,4 mld zł),
- dochody z podatku PIT były wyższe o 17,9% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 15,4% r/r (tj. ok. 2,0 mld zł),
- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,8% r/r, podano także.

"Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą" - czytamy dalej.

W okresie styczeń - kwiecień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 16,7%) w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2017 r., podano także.

Natomiast wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2018 r. wyniosło 115,8 mld zł tj. 29,2% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 117,9 mld zł, tj. 30,6% planu.

"Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - kwiecień roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,5 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - napisano także w komunikacie.