W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem Komisji posłowie opozycji m.in. zarzucili rządowi, że zmiana byłaby bezzasadna, gdyby posłuchano wcześniej głosów opozycyjnych i wprowadzono stan klęski żywiołowej.

Zdaniem Hanny Gill-Piątek z Lewicy wniesienie tego projektu to dowód na to, że mamy do czynienia w Polsce de facto ze stanem nadzwyczajnym. Posłowie KO zarzucili rządowi wyprowadzenie wydatków poza budżet, a posłowie PSL-Kukiz'15 wezwali do zapewnienia dodatkowego finansowania samorządom.

Reprezentujący Konfederację Dobromir Sośnierz zaapelował do rządu o wskazanie na co zostaną przez rząd przeznaczone środki, uzyskane dzięki poluzowaniu SRW.

Zdaniem ministra finansów Tadeusza Kościńskiego zawieszenie reguły wydatkowej ma związek z epidemią koronawirusa i ma pozwolić gospodarce na szybki powrót na ścieżkę rozwoju po kryzysie.

Wedle Kościńskiego relacja długu publicznego do PKB jest w Polsce poniżej średniej unijnej, powołał się też na ratingi agencji Moody's i Fitch, które utrzymały dobre oceny polskiej gospodarki.

Reklama

Minister dodał, że zawieszenie SRW jest dla niego konieczne do nowelizacji budżetu.

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w czwartek za przyjęciem nowelizacji ustawy o finansach publicznych dotyczącej zawieszenia - w określonych okolicznościach - stabilizującej reguły wydatkowej. Przyjęto poprawki legislacyjne zaproponowane przez sejmowych prawników.

W czwartek komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz rozpatrzyła ten projekt.

Autorzy projektu poinformowali, że zmiana przepisów odpowiada na potrzebę dostosowania ustawy o finansach publicznych w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Zmianę ustawy MF motywowało tym, że artykuł 112d ustawy o finansach publicznych w dotychczasowym brzmieniu umożliwia wyłączenie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej wyłącznie w sytuacji stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej na terenie całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

"Jego uzupełnienie pozwoli na zastosowanie analogicznego rozwiązania do wprowadzonego w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia, pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie zwalczania skutków związanych z epidemią COVID-19" - czytamy.(PAP)