"Gdyby nie druga fala koronawirusa, moglibyśmy być pod koniec roku świadkami dużych, pozytywnych niespodzianek, jeśli chodzi o dochody podatkowe. Ale druga fala musiała być brana pod uwagę i pewnie wykonanie budżetowe pewnie będzie niewiele się różniło od tego, co ujęliśmy w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 " - powiedział Patkowski podczas debaty "Finanse Polaków w czasie pandemii".

"Kluczowym miesiącem będzie grudzień, który stoi od dużym znakiem zapytania i może być duża strata dla budżetu państwa, jak i dla gospodarki. Ale miejmy nadzieję, że w listopadzie sytuacja się ustabilizuje" - podkreślił wiceminister.

Jak podało dziś podało Ministerstwo Finansów (MF), w budżecie państwa na koniec września br. odnotowano 13,75 mld zł deficytu.

Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-wrzesień 2020 roku", że według finalnych danych dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 304,51 mld zł, tj. 69,9 proc. planu. Z kolei wydatki sięgnęły 318,27 mld zł, tj. 73,1 proc. planu.

W okresie dziewięciu miesięcy br. dochody z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 131,06 mld zł, co stanowi 66,7 proc. rocznego planu (sprzed nowelizacji tegorocznego budżetu).

Podatek akcyzowy przyniósł 51,92 mld zł dochodów (tj. 69,2 proc. planu).

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) sięgnęły 45,03 mld zł (tj. 67,7 proc. planu), a od osób prawnych (CIT) - 30,46 mld zł (tj. 72,5 proc. planu).

Podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniósł w tym okresie 1,15 mld zł dochodów (tj. 67,7 proc. planu), a podatek od niektórych instytucji finansowych - 3,58 mld zł (tj. 73,5 proc. planu).

Pod koniec października prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację budżetu na rok 2020 spadkiem PKB w tym roku o 4,6 proc., średnioroczną inflacją na poziomie 3,3 proc. oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8 proc. na koniec roku. Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.