Jak napisano w gazecie, "jest bardzo prawdopodobne, że apel Rady Przedsiębiorczości, skupiającej największe organizacje biznesowe, przyniesie sukces, czyli zablokowanie obciążenia od 1 stycznia 2021 r. spółek komandytowych podatkiem dochodowym (CIT)".

"W sukurs firmom przyjdą senatorowie opozycji (którzy w Senacie mają większość) oraz... kalendarz. Jeżeli Senat na posiedzeniu 25-27 listopada odrzuci rządową ustawę, rząd prawdopodobnie nie zdąży jej opublikować w Dzienniku Ustaw do 30 listopada 2020 r. (warunek wejścia podatku od 1 stycznia 2021 r.)" - wyjaśniono.

Przypomniano, że "rządową ustawę o podatku CIT dla spółek komandytowych (jest ich 40,5 tys.) Sejm uchwalił 28 października 2020 r. (za było 232 posłów koalicji rządzącej, przeciw 215 posłów opozycji)". "Ustawa zakłada wejście daniny pierwszego dnia przyszłego roku" - dodano.

"Puls Biznesu" zwraca uwagę, że "przewidziano jednak dziwaczny mechanizm – dla chętnych podatek wejdzie 1 maja 2021 r.". "Eksperci ostrzegają, że to może być pułapka, bo wydłużony o cztery miesiące rok podatkowy nabije przychody, co może dla wielu spółek oznaczać wpadnięcie w 19-procentowy CIT z 9-procentowego. Przedstawiciele organizacji przedsiębiorców alarmują, że obciążenie spółek komandytowych CIT (obecnie płacą go wspólnicy, a nie spółka) spowoduje podwójne opodatkowanie, co doprowadzi tylko do eliminacji takich spółek z rynku i budżet nic nie zyska (rząd liczy na prawie 2 mld zł dodatkowych wpływów rocznie)" - wskazano.

Przekazano, że "szeroki front sprzeciwu zyskał wsparcie w ugrupowaniach opozycyjnych". W Sejmie nie udało się zablokować projektu, dlatego zamierzają to zrobić senatorowie.

"18 listopada senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zacznie prace nad ustawą. Senatorowie opozycji są co do zasady przeciwni podwójnemu opodatkowywaniu, a to nastąpiłoby w przypadku spółek komandytowych, gdyby rządowy pomysł został wprowadzony w życie. Złożymy wniosek o odrzucenie regulacji nakładających ten podatek na spółki. Zakładam, że komisja go przyjmie, bo mamy w niej większość, i to samo rekomendujemy całemu Senatowi. Jego posiedzenie odbędzie się w dniach 25-27 listopada i spodziewam się, że wtedy także powinien zostać odrzucony podatek. To nie jest odpowiedni czas na wprowadzanie nowych obciążeń podatkowych" – powiedział senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina.