"W grudniu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (1,5 mld zł) i usług (8,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł) Z opublikowanych 15 lutego 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł. Eksport towarów wyniósł 88,7 mld zł i był wyższy o 15 mld zł (tj. o 20,3%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 14 mld zł (tj. o 19,1%) i osiągnął wartość 87,2 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,1 mld zł i w porównaniu z grudniem 2019 r. zmniejszyły się o 0,1 mld zł (tj. o 0,3%). Wartość rozchodów wyniosła 13 mld zł i była niższa o 1,6 mld zł (tj. o 10,9%). Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 1 005 mln euro nadwyżki C/A.