PKB w tym roku i 2,6 proc. PKB w przyszłym roku (wobec 8,2 proc. szacowanych na ub.r.), podała instytucja. Zadłużenie tego sektora osiągnie w 2021 r. - według Funduszu - 57,4 proc. (wobec 57,7 proc. szacowanych na 2020 r.).

MFW spodziewa się deficytu "general government" w latach 2023-2026 na poziomach odpowiednio: po 2,9 proc. PKB w kolejnych dwóch latach latach i po 2,8 proc. w 2025 roku i kolejnym roku.

Z kolei zadłużenie sektora oczekiwane jest na poziomie 56,1 proc. PKB w 2022 r., 55,4 proc. PKB w 2023 r. i 55,3 proc. w 2024 r. W kolejnych dwóch latach dług lekko wzrośnie do 55,4 proc. PKB.

1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wstępne dane, według których deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2020 roku 6,9 proc. PKB (wobec 0,7 proc. rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 57,5 proc. PKB na koniec 2020 r. (wobec 45,6 proc. PKB rok wcześniej - po rewizji).