Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje deficyt sektora general government Polski w 2021 r. na poziomie 4,2 proc. PKB, a w 2022 r. na poziomie 1,9 proc. - podał MFW w najnowszym raporcie "Fiscal Monitor".

Jak wskazał Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, prognozy MFW dotyczące stanu finansów publicznych w najbliższych latach są optymistyczne - w tym roku deficyt ma wynieść 4,2 proc. PKB, a od przyszłego roku spaść poniżej 2 proc. PKB.

"To oznaczałoby, że zdaniem analityków MFW Polska zakończy etap ekspansji fiskalnej i wejdzie w fazę normalizacji polityki fiskalnej już od przyszłego roku" - zaznaczył. Dodał, że taka ścieżka deficytu oznaczałaby, że znacznie szybciej będziemy redukować dług publiczny.

Sawulski zwrócił uwagę, że według bieżącej prognozy MFW do 2025 r. dług publiczny spadnie do około 50 proc. PKB, podczas gdy kwietniowe szacunki tej instytucji zakładały spadek do około 55 proc. PKB.

W jego opinii, prognozy MFW prawdopodobnie nie odzwierciedlają jednak w pełni skutków reformy podatkowej, która wejdzie w życie na początku przyszłego roku. Zwrócił uwagę, że reforma ta obniży dochody finansów publicznych o około 0,7 proc. PKB. "W konsekwencji przewidywania Ministerstwa Finansów co do wysokości deficytu w przyszłym roku są mniej optymistyczne niż MFW – zdaniem MF wyniesie on bliżej 3 proc. niż 2 proc. PKB" - podsumował. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco