„W maju 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 7,5 mld zł, tj. 21,8 proc. r/r i wyniosły ok. 41,9 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 210 mld zł i było wyższe o ok. 28,5 mld zł (tj. 15,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2021 r.” – poinformował główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki w nadesłanym PAP komentarzu do wyników budżetu.

Jednocześnie, jak wskazał Czernicki, wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2022 r. wyniosło 197,9 mld zł. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (172,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 25,8 mld zł, tj. 15 proc.

Reklama

Tym samym nadwyżka budżetu po maju 2020 r. wyniosła 12,1 mld zł. Po kwietniu nadwyżka budżetu wynosiła 9,1 mld zł.

„Kondycję fiskalną będą w najbliższym czasie obciążać dodatkowe wydatki, w tym te związane z wojną w Ukrainie” – ocenił Łukasz Czernicki.

Jak wynika z komentarza głównego ekonomisty MF, dochody z VAT w maju br. były wyższe o ok. 3,8 mld zł, tj. 25,8 proc. r/r i wyniosły ok. 18,5 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 97,9 mld zł i było wyższe o ok. 13,4 mld zł (tj. 15,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2021 r.

Z kolei dochody z podatku akcyzowego w maju br. były wyższe od dochodów w maju poprzedniego roku o ok. 0,8 mld zł tj. o 12,5 proc. i wyniosły ok. 6,8 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 31,1 mld zł i było wyższe o ok. 3,5 mld zł (tj. 12,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2021 r.

W komentarzu wskazano także, że dochody budżetu państwa z PIT w maju br. były wyższe o około 1,2 mld zł, tj. o 19,8 proc. r/r i wyniosły około 7,1 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-maj 2022 r., dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 3,9 mld zł, tj. o 13,8 proc. r/r i wyniosły 32,5 mld zł.

„Kwota ta jest równa 46,8 proc. całorocznej kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2022 r.” – wskazał Łukasz Czernicki

Dochody budżetu państwa z CIT w maju br. były wyższe o ok. 1,6 mld zł, tj. 57,8 proc. r/r i wyniosły ok. 4,3 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 24,1 mld zł i było wyższe o ok. 6,8 mld zł (tj. 39,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2021 r.

Dochody niepodatkowe w maju br. były niższe o 0,8 mld zł, tj. 19,7 proc. r/r i wyniosły ok. 3,1 mld zł. W okresie styczeń-maj 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,8 mld zł i było niższe o ok. 1,5 mld zł (tj. 8,2 proc.).

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapisano, że wydatki budżetu w całym roku mają wynieść 521,8 mld zł, dochody 491,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 29,9 mld zł. Jednak według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów, tegoroczna ustawa budżetowa będzie nowelizowana. (PAP)

autor: Marek Siudaj